close
دانلود آهنگ جدید
سایت رسمی امیرضیاء
به وب سایت رسمی امیر ضیاء خوش آمدید | پيشنهاد ميکنيم از انجمن سایت هم ديدن فرماييد | براي ارتباط با مدير سايت ميتوانيد از تلگرام 09199120652 استفاده نماييد
كسي چه می داند زیبایی فونت فارسی را با فونت من ببینید اضافه کردن به علاقه مندی ها
کدستان
تارنمای امیرضیاء
كسي چه می داندشاید همین لحظهزنيبرای مرد سیاست مدارش می رقصدبا پیانو می زند وآواز می خواندو جلوی جنگ جهانی بعدی را می گیردکسی چه می داندشاید تنها شرط معشوقه ی هیتلربه خاک و خون کشیدن دنیا بودکسی سر از کار زن ها در نمی آوردبا سکوتشان شعر می خوانندبا لب هایشان قطع نامه صادر می کنندبا موهاشان جنگ می طلبندبا چشم هاشان صلحکسی چه می داندشاید آخرین بازمانده ی دنیازنی باشدکه با شیطان تانگو می رقصد

ضیاموزیک

كسي چه می داند

كسي چه می داند
شاید همین لحظه
زني
برای مرد سیاست مدارش می رقصد
با پیانو می زند و
آواز می خواند
و جلوی جنگ جهانی بعدی را می گیرد
کسی چه می داند
شاید تنها شرط معشوقه ی هیتلر
به خاک و خون کشیدن دنیا بود
کسی سر از کار زن ها در نمی آورد
با سکوتشان شعر می خوانند
با لب هایشان قطع نامه صادر می کنند
با موهاشان جنگ می طلبند
با چشم هاشان صلح
کسی چه می داند
شاید آخرین بازمانده ی دنیا
زنی باشد
که با شیطان تانگو می رقصد